By niketunes »

DUMPS USA,CHINA,KOREA,EU - 101/201

-JAPAN B4541148282107007^Mamiko/Kobayashi^25072100000000000221000000 4541148282107007=2507210000000221000  PIN:5447

-TURKEY B4155650149958727^FATIH/GUCER^18101103410400000211000000 4155650149958727=17101103410400211000 PIN:9889

 

-INDIA B6593182112368584^laleh/babanazari^18012017313800000123000000 6593182112368584=15012017313800123000 PIN:5778

-BRAZIL B4901060071109496^dias/maria/luiza/nogueria^19071010550603000121000000 4901060071109496=17071010550603121000  PIN:6030

                                                              ........................Contacts : icq#: 719948731

-INDONESIA B4158469878712212^ika/sri/purnamaningsih^19012201274000000213000000 4158469878712212=17012201274000213000  PIN:7252

-HUNGARY B5542040007316003^Artur/Beke^20091101088000000987000000 5542040007316003=15091101088000987000  PIN:1027

-TAIWAN,_PROVINCE_OF_CHINA B4067701731557109^Wei-Chun/Chang^19011014045400000988000000 4067701731557109=19011014045400988000  PIN:2405

- CANADA B4530920124710013^Bibliotheque^19032206128000000547000000 4530920124710013=17032206128000547000  PIN:3377

-VENEZUELA,_BOLIVARIAN_REPUBLIC_OF B5412474300815295^Rafael/Cort^19081011050000000578000000 5412474300815295=19081011050000578000  PIN:1050

-AUSTRALIA B4072209014479002^Priya/Selva-Nayagam^18082010000000000112000000 4072209014479002=18082010000000112000  PIN:5081

-FRANCE B4974903419054100^guihard/pascal^18021104400000000091000000 4974903419054100=18021104400000091000  PIN:0004

-ECUADOR B4568890000178269^Ernesto/Sierra^17081010901762200321000000 4568890000178269=17081010901762232100  PIN:2267

                                                 ........................Contacts : icq#: 719948731

-Pakistan B6273770006050836^nusrat/jokhio^18122010000000112000000 6273770006050836=18122010000000112000  PIN:7100

-NETHERLANDS B5528850001859800^Pieter/Guelen^17112100000000000953000000 5528850001859800=17112100000000953000  PIN:5371

-SOUTH_AFRICA B5221182034692226^Western/Cape^15011010000000000549000000 5221182034692226=15011010000000549000  PIN:7463

-HONG KONG B4009750000123060^ WAI-LUN/YIP^18091100000000000141000000 4009750000123060=18091100000000141000  PIN:2221

                                    ........................Contacts : icq#: 719948731

4127392000903386=18071010268900006720 (101) 4127392000903386^KING/STANLEY^1807101026890000000000672000000

4127392000878075=18061010000000004600 (101) 4127392000878075^PLAZA III/SERGIO^1806101000000000000000460000000

4127392000907585=18081010419000001160 (101) 4127392000907585^SCHWARTZ/WALTER A^1808101041900000000000116000000

4529490000024825=17031010895305300100 (101) 4529490000024825^GEORGE C LOPEZ/^1703101000008953001000053000000

                                                      ........................Contacts : icq#: 719948731

4744780131149429=18061010000000000466 (101) 4744780131149429^HOANG/JENNIFER P^1806101000000000046600466000000

4472390000150017=18031010000001860000 (101)

                                  ........................Contacts : icq#: 719948731