Title Draft Type Starters OVR Score
finals21 Opened by anonymous Finals 97 8,955,450
Hh Opened by anonymous Finals 96 6,404,950
hcvdhbfuhdbyuedhnyrunefysdbcg4retywbgcr4ty3ewfcrt3 Opened by anonymous Finals 96 7,824,350
dhui Opened by anonymous Finals 98 11,651,150
Tgf Opened by anonymous Finals 97 9,135,800
y Opened by anonymous Finals 96 9,515,600
Poiuyrewq Opened by anonymous Finals 97 10,168,400
BEST TEAM EVER67085695 Opened by anonymous Finals 97 11,226,350
Bruh Opened by anonymous Finals 96 9,270,750
Idk Opened by anonymous Finals 97 10,123,650
C Opened by anonymous Finals 97 10,094,650
the best ? Opened by anonymous Finals 97 12,202,650
xxd Opened by anonymous 2KMTC Draft 87 2,115,500
Idc Opened by anonymous Finals 97 8,690,850
eeeee Opened by baller04566 Finals 97 8,881,650
awreryii Opened by scooterboy Finals 97 10,888,850
No No No Opened by anonymous Finals 96 9,060,600
Ccvg Opened by anonymous Finals 97 9,726,550
NIKKO Opened by anonymous Finals 96 7,931,750
l Opened by anonymous Finals 96 8,996,950
KL Opened by anonymous Finals 96 10,624,200
Solid Opened by anonymous Finals 93 5,743,150
Jj Opened by anonymous Finals 97 9,996,950
333 Opened by anonymous Finals 97 10,577,950
Damn Opened by Red_Face3 Finals 96 9,882,900
nj hj Opened by anonymous Finals 97 8,969,300
bruh Opened by anonymous Finals 96 9,463,400
qwertyuisdnjcbsvcnskcbjsdvkjvksencvvbwelkcv.nmjhsv Opened by anonymous Finals 97 8,532,850
OK #1 Opened by JacobV14 Finals 97 11,429,050
97 Opened by anonymous Finals 97 9,887,200